محصولات

لازانیا محرم

لازانیا یکی از غذاهای مورد علاقه خانواده ها است . پخت این غذا نیز بسیار سریع و آسان است و بسهولت آماده مشود . گروه صنعتی محرم کار را برای شما از این هم آسان تر کرده است ! ورقه های نازک پیش پخت لازانیا نیازی به جوشاندن ندارند و کافی است آنهارا فقط به مدت 5 دقیقه در آب گرم قرار دهید .