محصولات

رشته آشی محرم

آش رشته بعنوان یکی از غذا های سنتی ایرانی از دیر باز در سفره ایرانیان جایگاه خاصی داشته است . رشته آشی یکی از مواد اصلی این غذا بشمار می رود که در گروه نان و غلات و حاوی کربوهیدرات ، ماده معدنی و مقداری پروتین و منبع تامین انرژی در بدن است .