امروز گامی فراتر ازآنچه دیروز بنیانش نهاده شد، شرکت گروه صنعتی محرم با یک دنیا خاطره و با نگاهی به آینده سبز سرزمین شمال ایران، گیلان سرافراز قدم درراهی گذاشته تا با گذر از همه مشکلات و سختی‌های راه تا به امروز پس‌ازاین گامی بلند و شگرف و کاری جدید و اشخاص متخصص این مرز و بوم نهاده و در عرصه غذا و صنایع جانبی آن به خود ببالد و تولید محصولات با برند تجاری محرم را هدایت و پیش کش مردان این مرز و بوم و سایر ملل نماید. محرم چنان گذشته به کیفیت محصولات خود می‌بالد و رمز ماندگاری خود را در رضایت که نه خشنودی مشتریان عزیز می‌داند که با محرم لبخند بر لبانشان نقش بندد و خاطره بسازد. محرمی که یک دنیا خاطره با خود دارد. گروه صنعتی محرم با به کارگیری از تجربیات گذشته و توان متخصصین و مدیران خود در امور تولید و تجارت به آینده ای می اندیشد که با عنایت خداوند متعال و تلاش و کوشش همکاران خود در گروه صنایع محرم علاوه بر بازار داخلی در عرصه بین المللی نیز جایگاه قابل قبول و ممتاز را به خود اختصاص دهد.چرا که مردمان این مرزوبوم را لایق بهترین میداند و برای رضایت و خشنودی آنها تلاش می کند که این بزرگتر ین پاداش و سود برای بانیان و گردانندگان این برند محترم و ارزشمند است.